10 jarig jubileum KYL

Op 27 november 2013 is KYL opgericht en daarmee zijn we nu dus alweer 10 jaar actief in het organiseren van het datamanagement voor waterbeheerders. In die 10 jaar hebben we ruim 200 projecten mogen uitvoeren voor waterschappen, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen. Als organisatie zijn we volwassen geworden én zijn we gegroeid naar een team van adviseurs met verschillende expertises binnen het domein van het datamanagement. 

We kijken terug op mooie ontwikkelingen waar we ons steentje aan mochten bijdragen. Zo heeft KYL meegewerkt aan de eerste stappen richting een Centrale Datalaag voor Het Waterschapshuis. Inmiddels is het Gegevensknooppunt Waterschappen volop in bedrijf en bewijst het zijn nut.

Ook op het gebied van Data- en Assetmanagement zijn grote stappen gezet. Van het vertalen van de eerste ideeën naar een raamwerk tot aan de implementatie die we nu samen met diverse waterschappen uitvoeren.

Andere mooie ‘historische’ hoogtepunten zijn de ontwikkeling van het KYL Volwassenheidsmodel en de Training Datamanagement voor waterschappers. Inmiddels zijn er 13 waterschappen die één of meerdere keren de Volwassenheidsscan Datamanagement hebben laten uitvoeren en zijn er meer dan 100 waterschappers door KYL opgeleid in het Datamanagement. Bovenstaande afbeelding vat de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar mooi samen.

Er is door de waterschappen op het gebied van Datamanagement veel bereikt de afgelopen 10 jaar. Wij zijn er trots op dat wij daar een bijdrage aan hebben mogen leveren. Ook de komende 10 jaar willen we de waterschappen weer vol enthousiasme helpen met het verder ontwikkelen van het Data-management.