Download de factsheet

“Is er al een helder beeld
van alle data rond waterbeheer?”


Datamanagement is een complex onderwerp waar we op verschillende manieren naar kunnen kijken. Hierdoor kan er onbedoeld en ongewenst ruis en verwarring ontstaan. Om echt grip op de data - en het beeld ervan - te krijgen, hebben de specialisten van KYL het Volwassenheidsmodel Datamanagement Water ontwikkeld.

Image
Image

Breng de situatie in kaart


Het Volwassenheidsmodel zorgt voor een duidelijk, gedeeld beeld van de stand van zaken. Ook zorgt het model voor concrete handvatten waarmee actief én effectief met een verbetertraject aan de slag kan worden gegaan.


Image

en krijg inzicht in concrete verbeteringen


Het Volwassenheidsmodel kent vijf niveaus van volwassenheid. Ieder niveau heeft specifieke kenmerken uitgewerkt voor de watersector. Met het model brengen we het actuele én het gewenste niveau (en dus alle benodigde verbeteringen) duidelijk in kaart. Dit doen we op basis van de input van de waterbeheerder.

Start met de volwassenheidsscan


Een organisatie kan op onderdelen nog aan het begin van een volwassen aanpak van Datamanagement staan en nog erg ad hoc met de data omgaan. Op andere punten kan de organisatie al verder ontwikkeld zijn en het databeheer wat verder hebben ingeregeld.

Om exact te kijken op welke punten een waterbeheerder staat en waar er precies winst valt te behalen, voeren we eerst een scan uit. Deze scan zorgt niet alleen voor waardevolle inzichten en een gedeeld beeld. Deze inzichten vormen tegelijkertijd een uitstekend uitgangspunt voor concrete verbeteringen. Verbeteringen met een focus op een afgestemd en benoemd doel.

Onze specialisten kunnen niet alleen ondersteunen bij de Volwassenheidscan. We adviseren ook op strategisch én uitvoerend niveau. We helpen met de implementatie van veranderingen en verbeteringen.


Image

Advies


Waterbeheerders kunnen bij KYL terecht voor deskundig en objectief advies bij het opstellen van datastrategieën, volwassenheidsscans en de organisatie van het Datamanagement, van inwinning tot opslag en ontsluiting.

Onze specialisten zijn goed bekend met het applicatielandschap van waterbeheerders, systeemkoppelingen, datastructuren en standaarden, noodzakelijk om gegevens op te slaan, te analyseren en beschikbaar te stellen voor de verschillende gebruikersgroepen.


Kennis


KYL gaat verder dan adviseren. We delen onze kennis actief en we verbinden organisaties met elkaar. We hebben een uitgebreid netwerk en we zien vaak dat waar de ene organisatie nog tegenaan loopt, door een ander al is opgelost. Dan leggen wij graag de verbinding. Daarnaast verzorgen we jaarlijks gerichte kennissessies, zoals onze tweedaagse Datamanagement trainingen.

Implementatie


Waterbeheerders kunnen KYL inschakelen voor het uitvoeren van of ondersteuning bij de implementatie van datamanagementoplossingen. Of het nu gaat om het uitvoeren van een datakwaliteitsonderzoek of het implementeren van een nieuwe beheerorganisatie, KYL kan hierbij helpen. Ook kunnen de medewerkers van KYL tijdelijk ingezet worden als projectmedewerker bij de uitvoering van datamanagementprojecten.


Begeleiding


Vaak lukt het wel om de data op orde te krijgen. Maar om de kwaliteit van de gegevenshuishouding te borgen is het cruciaal dat ook de organisatie en alle processen goed zijn ingeregeld.

Onze specialisten begeleiden bij het opzetten van een langetermijnstrategie voor gegevensbeheer. Ook kunnen ze voor de noodzakelijke begeleiding zorgen bij het ontwikkelen en implementeren van applicaties en het uitvoeren van datamanagementprojecten.

“Volwassenheidsscan Datamanagement Water is al vaak én met succes toegepast”


Al heel wat waterbeheerders zetten het Volwassenheidsmodel met succes in. Zo geeft het houvast bij het voeren van discussies en structuur om een compleet en gedeeld beeld te krijgen. Ook kan het als basis dienen om een goed onderbouwd Programmaplan Gegevensbeheer op te stellen. Dit plan bevat een overzicht van de activiteiten, planning, kosten en de capaciteit en geeft concreet invulling aan de doelstellingen die horen bij het gewenste Volwassenheidsniveau.


Een programmaplan op basis van het Volwassenheidsmodel biedt concrete handvatten om prioriteiten te stellen en onderbouwde keuzes te maken voor de gegevensbeheerorganisatie, de inrichting van de gegevenskwaliteit én de aanschaf en implementatie van beheerapplicaties.


Neem contact met ons op

Mail naar: info@kyl.nl
Bel naar: 06 55 20 10 24

Of vul het volgende contactformulier in:


  * verplicht veld

  Image

  KYL B.V.

  info@kyl.nl

  Parallelweg 27
  5223 AL 's-Hertogenbosch
  Grasso - Space for digital Minds
  Ruimte KA 1.02

  Disclaimer
  Privacyverklaring