Disclaimer

Disclaimer voor www.kyl.nl
KYL B.V. (“KYL”) verleent u hierbij toegang tot www.kyl.nl (“de Website”).

KYL behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
KYL spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor bedragen en andere informatie op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met KYL of anderszins rechten ontlenen. Voor op de Website opgenomen (hyper)links naar websites of diensten van derden kan KYL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten en merkrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen op de Website (foto’s, teksten, video’s etc.) liggen bij KYL.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KYL, dit tenzij specifiek anders is aangegeven bij de betreffende materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.