Presentatie Basisregistratie Ondergrond op Waterinfodag 2023

Het veranderende klimaat zorgt voor de nodige uitdagingen. Om die goed het hoofd te kunnen bieden, zijn betrouwbare ondergrondgegevens van wezenlijk belang. Dit werd onlangs door het kabinet onderschreven in de Kamerbrief ‘Water en Bodem Sturend’. Hierbij is er een belangrijke taak toebedeeld aan de waterschappen. 

Waterschap Aa en Maas is als Bronhouder sinds 2018 verplicht om o.a. uitgevoerd grondonderzoek aan te leveren aan de BRO. Het waterschap heeft KYL gevraagd om de implementatie en borging van de BRO te begeleiden. Sinds 2019 voert KYL deze activiteit uit, wat inmiddels geresulteerd heeft in een afgeronde implementatie. Tijdens de laatste editie van de Waterinfodag hebben Waterschap Aa en Maas en KYL samen deze succesvolle aanpak voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO) gepresenteerd.

Hieronder de drie stappen voor de aanpak van de BRO binnen het waterschap:

 1. Creëer inzicht, Ist-Soll-Gap analyse
  Een belangrijke eerste stap is het creëren van inzicht met betrekking tot de BRO. Vragen die hierbij beantwoord dienen te worden zijn o.a.: 
  – Wat zijn de verplichtingen voor het waterschap
  – Binnen welke processen speelt dit 
  – In hoeverre wordt hier reeds invulling aangegeven 
  – Welke acties dienen nog uitgevoerd te worden 
 2. Stel een actieplan op
  Op basis van de inzichten uit stap 1 kan een actieplan opgezet te worden. Welke acties dienen uitgevoerd te worden en hoeveel tijd nemen deze in beslag. Kan het met de eigen organisatiecapaciteit en kennis en kunde uitgevoerd worden of heb ik externe ondersteuning nodig. Hierbij dient ook de projectorganisatie ingericht te worden. De opdrachtgever bekrachtigt uiteindelijk het actieplan en stelt budget en capaciteit beschikbaar.  
 3. Implementatie en borging
  Op basis van het actieplan kunnen projectmatig de activiteiten uitgevoerd te worden. Sommige activiteiten, bijvoorbeeld inrichting van systemen dienen eenmalig uitgevoerd te worden terwijl andere activiteiten bijvoorbeeld ieder jaar terugkomen. Belangrijk bij de implementatie van de BRO is de invulling van de rollen en taken waarmee de BRO geborgd kan worden in de organisatie. Dit alles kan beschreven worden in een handboek waarin overzichtelijk alles omtrent de BRO beschreven is. De BRO vraagt vanuit de verplichtingen (o.a. levering, gebruik) en diverse registratieobjecten verschillende specialismen, waardoor het verdelen van verschillende rollen en taken binnen de organisatie essentieel is. Een overlegstructuur en governance hoort hier ook bij. 

KYL ondersteunt diverse waterschappen op het gebied van de BRO. Dit biedt synergievoordelen doordat verschillende werkzaamheden slechts eenmalig uitgevoerd of uitgezocht dienen te worden en kennis, kunde en ervaringen uitgewisseld worden.

Wil je meer weten over hoe KYL de waterschappen helpt met de BRO, bekijk dan hier de factsheet BRO. Wil je ook ontzorgd worden met betrekking tot de BRO neem dan contact op.